Mielipidekirjoitus: Ikääntyneiden voimavarat pitää ottaa tehokkaasti käyttöön

Ikääntyneille eläkeläisille on keräytynyt kokemusta monelta alalta ja he omaavat vankan tieto- ja taitopääoman. Eri järjestöissä toimivia ikääntyneitä vapaaehtoisia on

Pekka Haimila

Ikääntyneille eläkeläisille on keräytynyt kokemusta monelta alalta ja he omaavat vankan tieto- ja taitopääoman. Eri järjestöissä toimivia ikääntyneitä vapaaehtoisia on runsaasti. Osa heistä toimii muun muassa vapaaehtoistyössä avustajina, osa yhdistystensä vastuuhenkilöinä ja osa aktiiveina ohjelman toteuttajina.

Erilaisia sote-uudistuksia valmistelevien työryhmien valmistelijoiden ja päättäjien eri päätöksentekoelimissä tulisi huomioida ikääntyneiden resurssit ja tarpeet. He seuraavat huolestuneina valmisteilla olevaa uudistusta. Sehän määrittää tulevaisuuden hoitopolut niin terveyden kuin sosiaalihuollon toiminnoissa. Suuri osa ikääntyneistä on palvelujen käyttäjiä.

Kuntien tulee huomioida yhdistykset osana palveluverkkoa.

Eläkeliiton Karjalan piiri korostaa hoitoon ja hoivaan tarvittavien resurssien riittävyyttä, oikea-aikaisuutta ja asiakaslähtöisyyttä palveluja suunniteltaessa. Tulevassa järjestelmässä on turvattava riittävä henkilömäärä myös kotihoidossa.

Ikääntyneet korostavat myös sitä, että kuntien tulee huomioida yhdistykset osana palveluverkkoa. Tämä merkitsee riittävien toimintaedellytysten turvaamista järjestötoiminnalle. Eri toimitilojen vuokratasojen pitäminen kohtuullisina tukee toimintaa. Erilaisten vapaaehtoisten sekä ohjattujen toimintojen mahdollistaminen vahvistaa iäkkäiden hyvinvointia ja toimintakykyä sekä vähentää yksinäisyyttä ja syrjäytymisvaaraa.

PEKKA HAIMILA

Kirjoittaja on Eläkeliiton Karjalan piirin puheenjohtaja.

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.

Kommentoi