Pääkirjoitus: Etäkoululaisten somen käyttöä kannattaa valvoa

Luumäen yläkoululaiset siirtyvät suoraan hiihtolomaltaan etäkouluun. Kun koulua käydään kotoa käsin, nuorten sosiaalisen median käyttö varmastikin tiivistyy entisestään. Nuoret haluavat

Soile Tankka

Luumäen yläkoululaiset siirtyvät suoraan hiihtolomaltaan etäkouluun. Kun koulua käydään kotoa käsin, nuorten sosiaalisen median käyttö varmastikin tiivistyy entisestään. Nuoret haluavat pitää toisiinsa yhteyttä, ja kun se ei onnistu kasvotusten, some tarjoaa kanssakäymiseen oivallisen kanavan, jota kannattaa hyödyntää. Tälläkin mitalilla on kuitenkin kaksi puolta.

Jyväskylän yliopiston toteuttaman WHO-koululaistutkimuksen mukaan suomalaisista nuorista lähes joka kymmenes, yhdeksän prosenttia, luokitellaan sosiaalisen median ongelmakäyttäjiksi. Peräti 34 prosentilla koululaisista on kohonnut riski haitalliseen somen käyttöön. Eniten ongelmia esiintyy 15 vuotta täyttäneillä.

Tutkimustulosten perusteella ongelmallinen sosiaalisen median käyttö on yhteydessä lisääntyneeseen oireiluun – väsymykseen, yksinäisyyteen ja vähäiseen fyysiseen aktiivisuuteen sekä muita heikompaan koulumenestykseen.

Mitä paremmin vanhemmat tietävät, mitä nuori tekee vapaa-ajallaan ja mitä hän tekee internetissä, sitä vähäisempiä ovat somen käyttöön liittyvät ongelmat.

Oleellista on, että tulosten mukaan vanhempien merkitys nuorten somen ongelmakäytössä on merkittävä. Mitä paremmin vanhemmat tietävät, mitä nuori tekee vapaa-ajallaan ja mitä hän tekee internetissä, sitä vähäisempiä ovat somen käyttöön liittyvät ongelmat.

Koulussa oppituntien aikana opettajien tehtävä on huolehtia siitä, etteivät oppilaat sukkuloi Instragramissa, Snapchatissa, WhatsAppissa tai TikTokissa, vaan keskittyvät opiskeluun. Etäopiskelussa ja vapaa-ajalla vastuu lankeaa entistä enemmän vanhemmille. Ei ole urkkimista, vaan vastuullista vanhemmuutta selvittää, mitä nuoret sosiaalisessa mediassa puuhaavat, ja kuinka paljon he siihen uhraavat aikaa.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka