Mielipidekirjoitus: Vastuullista talouspolitiikkaa on huolehtia ihmisten terveydestä ja toimeentulosta

Maailmanlaajuinen koronapandemia on muokannut arkea, haastanut yhteiskunnan toimintoja ja tehnyt huomisesta entistä vaikeammin ennakoitavaa. Kriisin keskellä tarvitaan yhteistyökykyä, pitkäjänteisyyttä ja

Hannu Repo

Maailmanlaajuinen koronapandemia on muokannut arkea, haastanut yhteiskunnan toimintoja ja tehnyt huomisesta entistä vaikeammin ennakoitavaa. Kriisin keskellä tarvitaan yhteistyökykyä, pitkäjänteisyyttä ja halua pitää kaikki mukana.

On kyettävä tekemään toimia, joilla ihmiset, perheet, yritykset ja alueet selviävät kriisistä mahdollisimman vähin vahingoin.

Marinin hallituksen viimeisimmän lisätalousarvion tavoitteena on turvata ihmisten terveyttä ja hyvinvointia pandemian keskellä sekä estää koronaviruksen leviämistä. Tästä syystä hallitus varaa lisää varoja koronavirustestaamisesta ja -jäljityksestä aiheutuviin välittömiin kustannuksiin.

Hallitus myös varasi liki sata miljoonaa euroa lisää koronarokotteen hankkimiseen, tämä määräraha tulee luonnollisesti jo rokotetta varten varattujen rahojen lisäksi.

Vaikeina aikoina on erityisen tärkeää, että arkea tukevat peruspalvelut toimivat.

Tilanne on haastava myös kunnissa ja kuntataloudessa. Talous on tiukka ja toimintaympäristöön liittyvät paineet ja rajoitukset koettelevat myös kuntasektorilla työskenteleviä. Vaikeina aikoina on erityisen tärkeää, että arkea tukevat peruspalvelut, kuten esimerkiksi varhaiskasvatus, perusopetus, puhtauspalvelu, terveydenhoito ja ruokahuolto toimivat.

Hallitus tukee kuntia kohdentamalla varoja kuntien peruspalveluihin ja sairaanhoitopiirien toimintaan. Tässä tilanteessa tulee kaikin keinoin pyrkiä välttämään kuntien henkilöstön lomauttamiset, joiden seurauksena myös kuntien tarjoamat palvelut heikkenisivät.

Marinin hallitus tunnistaa myös yritysten ahdingon koronakriisin keskellä. Hallitus onkin esittänyt keväällä esiteltyyn yritysten kustannustukeen toista hakukierrosta ja reilun 400 miljoonan euron lisämäärärahaa.

Vallitsevassa tilanteessa on äärimmäisen tärkeää tukea työpaikkojen säilymistä, niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Koronakriisistä palautuminen tulee vaatimaan aikaa. Tässä tilanteessa on vastuullista talouspolitiikkaa keskittyä sosiaalisen kriisin torjuntaan ja elvytykseen huolehtien siten ihmisten terveydestä ja toimeentulosta. Näin pienennetään kriisistä niin ihmisten hyvinvointiin kuin talouskasvun edellytyksiinkin koituvia vaurioita.

HANNU REPO

puheenjohtaja

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka