Luumäen kunta hakee säästöehdotuksia ja uudistusideoita kuntalaisilta – asukkaat saavat postia koteihinsa ja voivat kertoa mielipiteitään verkkokyselyssä

Luumäen kunta hakee kuntalaisilta ajatuksia, ehdotuksia ja mielipiteitä kunnan talouden tasapainottamiseen. Kevääksi suunniteltu kuntalaiskierros jouduttiin perumaan koronapandemian takia, mutta nyt

Soile Tankka

Luumäen kunta hakee kuntalaisilta ajatuksia, ehdotuksia ja mielipiteitä kunnan talouden tasapainottamiseen. Kevääksi suunniteltu kuntalaiskierros jouduttiin perumaan koronapandemian takia, mutta nyt kunnan asukkaita lähestytään kirjeitse ja sähköisen kyselyn muodossa.

Luumäkeläiskoteihin jaetaan kuntalaisjulkaisu, jossa esitellään kunnan suunnitelmia säästöjen saavuttamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi vuosina 2021-2023, kunta kertoo tiedotteessa. Julkaisu on jaossa 25. kesäkuuta ja se julkaistaan samaan aikaan myös kunnan verkkosivuilla. Lisäksi julkaisun sisältöä esitellään Youtube-videoilla.

Kuntalaisia kannustetaan vastaamaan kunnan verkkosivuille 25. kesäkuuta avattavaan verkkokyselyyn, jossa voi antaa mielipiteensä säästökohteista. Kyselyn lisäksi kunnan päättäjiä ja viranhaltijoita voi lähestyä muillakin tavoin. Päättäjät toivovat näkemyksiä siitä, mistä Luumäki voisi säästää ja mitä voitaisiin tehdä nykyistä tuottavammalla tavalla.

Palveluita joudutaan joiltakin osin heikentämään.

Luumäen kunnanvaltuusto on linjannut, että kunnan useamman vuoden kestänyt talouden alijäämäkierre on katkaistava ja talous on saatava pitkällä aikavälillä tasapainoon. Kunnanhallitus päätti tammikuussa, että tasapainottamistoimenpiteillä pitää saavuttaa 600 000 euron säästö vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kunnan poliittiset ryhmät ovat yhdessä virkamiesjohdon kanssa selvittäneet säästötavoitteita ja -tarpeita ja käyneet läpi niiden vaikuttavuutta. Palveluita joudutaan joiltakin osin heikentämään, tiedotteessa todetaan.

Verkkokyselyyn voi vastata ja palautetta voi antaa 5. elokuuta asti. Asukkailta saatu palaute ja vastaukset otetaan huomioon elokuun lopussa, jolloin viranhaltijat esittelevät kunnanhallitukselle ehdotuksensa säästöjen toteuttamisesta. Monivaiheisen poliittisen prosessin päätteeksi lopulliset ratkaisut tekee joulukuun kunnanvaltuusto, joka vahvistaa talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2023.

SOILE TANKKA

soile.tankka@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka