0

Kolumni: Veronmaksaja ja viranhaltija

Veronmaksajana toivoisin, että Luumäen kunta ottaisi oppia naapurikunnista, kun lehdistä voi lukea, miten on ryhdytty toimenpiteisiin talouden tasapainottamiseksi ja kunnan elinvoiman turvaamiseksi. Kunnissa on toteutettu palvelurakenteiden arviointia ja tehty tulevaisuuteen katsovia toimenpiteitä, jotta rahat riittäisivät jatkossakin niihin palveluihin, joissa tarve kasvaa.
Olisi toivottavaa, että paikallisia yrittäjiä kuunneltaisiin, hehän ovat kunnalle yksi tärkeimmistä kumppaneista. Työllisyyteen pitäisi satsata, jotta työmarkkinatuen sakkomaksut eivät rasittaisi veronmaksajien kukkaroa.
Ympäristön viihtyisyyteen olisi kiinnitettävä huomiota ja edistettävä kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia riittävästi. Kunnan henkilöstömääräkin olisi syytä ottaa syyniin, ettei nyt vaan ole liikaa työntekijöitä, etenkään hallinnossa.
Veronmaksajia pitäisi kuulla, jotta tiedetään, miten palvelut koetaan ja onko jossain kehitettävää. Tiedottamiseen pitäisi panostaa. Ja ehkä olisi veromaksajien etu, että kunta olisi vähän positiivisempi ulospäin, eikä aina vain negatiivisia uutisia tarvitsisi lukea.
Palvelut on säilytettävä kaikkialla samanlaisina kuin tähänkin saakka ja veroja ei missään tapauksessa tule enää nostaa.

Joskus kannattaa käydä vähän etäämmällä
havaitakseen, että asiat ovat meillä hyvässä hoidossa.

Viranhaltija vastaa tietysti kapulakielellä ja kysyy ensimmäisenä – mikä on kunta? Kunta koostuu alueella olevista asukkaista, yrityksistä, henkilöstöstä, luottamushenkilöistä ja vapaa-ajanasukkaista. Voimme kaikki osaltamme olla vaikuttamassa edellä kuvattuihin asioihin. Termillä kunta tarkoitan kuntaorganisaatiota, henkilöstöä ja luottamushenkilöitä.
Vuosien saatossa on palvelurakennetta tarkasteltu kriittisesti muun muassa väestöennusteiden valossa. Jouduimme vuosia sitten tekemään yhden kuntalaisten kannalta ikävimmistä ratkaisuista – lakkauttamaan kaksi kyläkoulua. Väestökehitys on koko Etelä-Karjalassa mennyt siihen suuntaan, että ratkaisu olisi ollut ennemmin tai myöhemmin välttämätön – me reagoimme riittävän ajoissa.
Kuntaorganisaatiossa on tehty henkilöstöratkaisuja, joilla on mitoitettu henkilöstömäärä vastaamaan nykytilannetta. Toisaalta uusia, lakisääteisiä velvoitteita tulee koko ajan lisää ja niiden hoitamiseen tarvitaan tekijät.
Yrittäjien kanssa teemme tiivistä yhteistyötä ja toki etsimme koko ajan tilaisuuksia houkutella tänne uusia yrityksiä. Yrittäjämyönteisyytemme yksi merkittävä signaali on yrittäjyyskasvatukseen profiloituva lukiomme.
Työmarkkinatuen kuntaosuus, sakkomaksut, jotka kuvaavat kunnan toimenpiteiden vaikutusta työllisyyden edistämisessä, oli vuonna 2015 vuositasolla 284 000 euroa ja viime vuonna 177 000 euroa.
Ympäristön viihtyisyyteen on satsattu ja työtä jatketaan edelleen. Tulevina vuosina huomio kiinnittyy entistä enemmän myös ilmastokysymyksiin. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä tuemme järjestöjä avustuksin, olemme investoineet liikuntapaikkoihin ja satsanneet henkilöresursseihin. Eksoten toimintaan voimme vaikuttaa välittämällä meille tulevan palautteen palvelujen toiminnasta niistä vastaaville ja huolehtimalla riittävistä tiloista Eksoten tuottamiin palveluihin.
Talouden tasapainottamisohjelmamme etenee ja tätä varten olemme järjestämässä kuntalaisinfoja maaliskuun aikana, jotta saamme valmisteluun evästystä palveluja käyttäviltä tahoilta mahdollisimman tehokkaasti. Tämä on meidän kaikkien yhteinen asia.
Tiedottamiseen olemme satsanneet ja tiedotamme asioista aktiivisesti pitäen muun muassa paikallislehden ajan tasalla siitä, missä mennään. Kotisivut ja kunnan facebook-sivut toimivat virallisina tiedotuskanavina – seuraamme some-keskusteluja ja reagoimme niihin tarpeen vaatimalla tavalla, useimmiten vastaamalla meihin kohdistuviin kysymyksiin omilla tiedotuskanavillamme.
Haluamme viestittää kunnastamme kokonaisuutena positiivista kuvaa – mikäli tänne muuttajia haluamme, on ensiarvoisen tärkeätä, millainen kuva meistä välittyy. Meillä on mielestäni hyvä syy positiivisen kuvan antamiseen – joskus kannattaa käydä vähän etäämmällä havaitakseen, että asiat on meillä hyvässä hoidossa.

Tuohon veronmaksajan viimeiseen lauseeseen on viranhaltijan todettava, että yhtälö on mahdoton.

ANNE UKKONEN

Kirjoittaja on Luumäen kunnanjohtaja.

Viikon kysymys

Oletko jo upottanut sormesi multaan?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä