Ehdokkaan mielipide: Yhteismetsillä kunnat ilmastotalkoisiin

Kunnat ympäri maan ovat osaltaan sitoutuneet toimimaan hiilineutraaliuden tavoittelussa liittyessään kuntien HINKU-verkostoon. Hiilidioksidipäästöjen vähentämisen lisäksi olennainen osa neutraaliuden tavoittelua on

Joona Mielonen

Kunnat ympäri maan ovat osaltaan sitoutuneet toimimaan hiilineutraaliuden tavoittelussa liittyessään kuntien HINKU-verkostoon. Hiilidioksidipäästöjen vähentämisen lisäksi olennainen osa neutraaliuden tavoittelua on hiilinielujen kasvattaminen.

Suomalainen metsä ja metsäpolitiikka ovat avainasemassa hiilinielujen lisäämisessä. Yhtenä ajatuksena nielujen lisäämiseksi on ehdotettu muun muassa käyttämättömien peltoalueiden uudelleen metsittämistä.

Toinen suuri ympäristöhaaste maailmalla on luonnon monimuotoisuuden väheneminen. Avohakkuut ja vääränlainen metsienhoito tuhoavat metsien biodiversiteettiä.

Tarvitaan ideoita, joilla voidaan monimuotoisuutta elvyttää. Kotkan valtuusto on muun muassa vastikään päättänyt vasemmistoliiton esityksestä suojella kaikki METSO-kriteerit täyttävät metsänsä. Tämä on hyvä alku.

Kumpaankin haasteeseen voisi kunnat vastata perustamalla vapaita yhteismetsiä. Näihin metsiin kuka tahansa kansalainen voisi vapaasti, ilman valvontaa ja byrokratiaa istuttaa puun. Tähän tarpeeseen kaupunkien tulisi hankkia sopiva peltoalue tai kartoittaa omassa hallinnassa olevat sopivat muut alueet.

Ihmiset voisivat esimerkiksi käydä istuttamassa puun edesmenneelle läheiselleen tai muuten vain. Olennaista näissä metsissä olisi, että niiden pitäisi antaa elää omaa elämäänsä ilman järisyttäviä metsänhoidollisia harvennuksia ja julistaa suojelualueiksi.

Tällä työllä kunnat voivat kannustaa kaupunkilaisia osallistumaan yhteisöllisellä tavalla hiilinielujen lisäämiseen. Yhteismetsät voivat myös auttaa kansalaisia hiljentymään ja lisätä tätä kautta hyvinvointiamme.

JOONA MIELONEN (vas.)

kansanedustajaehdokas

Kotka

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka