Ehdokkaan mielipide: Seuraavan hallituksen on puolustettava luontoa

Uusien Suomen luontoa koskevien suurselvitysten tulokset ovat pelottavia. Luonnon monimuotoisuus köyhtyy kiihtyvää vauhtia. Nyt jo joka yhdeksäs Suomen eliölaji on

Veli Liikanen

Uusien Suomen luontoa koskevien suurselvitysten tulokset ovat pelottavia. Luonnon monimuotoisuus köyhtyy kiihtyvää vauhtia.

Nyt jo joka yhdeksäs Suomen eliölaji on uhanalainen. Monet aivan tututkin pihojemme lajit, kuten hömötiainen, ovat nyt vaarassa.

Sipilän hallitus vain kiihdytti luonnon köyhtymistä. Se leikkasi luonnonsuojelun määrärahat puoleen, jarrutti suojeluohjelmia ja suosi metsien hakkuiden lisäämistä. Hallituksen päättötodistus luonnonsuojelussa on surkea.

Seuraavalta hallitukselta vaaditaan päättäväisiä tekoja Suomen luonnon pelastamiseksi. Merkittävin syy lajien uhanalaistumiselle ovat metsätalouden aiheuttamat muutokset.

Jotta voisimme säilyttää luontomme monimuotoisuuden, pitää entistä suurempi osa metsien elinympäristöistä saada suojelun piiriin. Nyt suojeltua metsämaata on Etelä-Karjalassa noin yksi prosentti, Etelä-Savossa noin kolme prosenttia ja Kymenlaaksossakin alle neljä prosenttia.

Siksi Etelä-Suomen metsien suojeluohjelma METSOn toteuttamista on vauhditettava. Myös valtion maiden loput vanhat metsäkohteet on liitettävä suojelualueisiin. Samalla avohakkuut on siirrettävä historiaan valtion mailla ja talousmetsän käsittelytapoja kehitettävä yhä luontoystävällisemmiksi.

Perinneympäristöjen kohdalla meillä on oikeasti kiire: kaikista jo hävinneistä lajeista 40 prosenttia on perinnebiotooppien lajeja. Valtion luontoaarteita hoitavan Metsähallituksen luontopalveluiden rahoitusvajetta on paikattava. Kaupunkien lähiluontokohteita on hoidettava perinneympäristöjä lisäten. Lappeenrannan niittyverkosto on tästä hyvä esimerkki.

Soiden ojitus ja turpeenotto on heikentänyt monimuotoisuutta niin paljon, että Suomen soiden tilanne on Pohjois-Euroopan heikoin. Sammallajeista jo joka kolmas on uhanalainen ja soiden perhoslajisto on köyhtynyt valtavasti.

Pitkään työstettävänä ollut soidensuojeluohjelma on saatava valmiiksi. Lisäksi uusien turvetuotantoalueiden raivaaminen on kiellettävä ja noin 200 000 hehtaaria jo raivattuja soita on ennallistettava.

Luonnon köyhtyminen on pysäytettävä ja hömötiainen pelastettava. Näissä vaaleissa ratkaistaan, mitä Suomi tekee monimuotoisuuskriisin pysäyttämiseksi. Näytä luontosi ja äänestä!

VELI LIIKANEN (vihr.)

kansanedustajaehdokas

Mikkeli

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.

Kommentoi

Palvelut

Ruokapaikka