0

Ympäristöluvat saa pian yhdeltä luukulta

Ympäristöluvissa ollaan vihdoin pääsemässä niin sanottuun yhden luukun periaatteeseen. Lakiuudistuksen myötä lupa-asiakas asioi eri viranomaisten kanssa yhdeltä asiointipisteeltä, josta voi hakea kaikki tiettyyn hankkeeseen tarvittavat luvat.
Uudistus koskee ympäristölupia, vesilain mukaisia lupia, maa-aineslupia, luonnonsuojelulain mukaisia poikkeuspäätöksiä, kaivos- ja kemikaaliturvallisuuslupia sekä rakentamisen lupia.

Ympäristönsuojelun tasossa ei tapahdu muutoksia, sillä päätösten perustana oleva lainsäädäntö pysyy ennallaan.
On erittäin tärkeää, että uuden lain mukaan yhtä aikaa vireillä olevien lupahakemusten tietyt käsittelyvaiheet, kuten kuuleminen ja päätösten antaminen, toteutetaan samanaikaisesti ja osin yhdessä.

Luvanhakijan hallinnollinen taakka kevenee, kun lupahakemukset ja niihin liittyvät selvitykset voi laatia samalla kertaa.
Viranomaisten keskinäinen yhteistyö lisääntyy ja saatua tietoa voi käyttää yli hallintorajojen. Hakijalle tarjotaan laaja-alaisesti neuvontaa.

Valtion lupa-ja valvontavirasto tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen toimii yhteensovittavana viranomaisena riippuen siitä mitä lupia haetaan.

Viranomainen vastaa hakemusten käsittelyn samatahtisuudesta asettamalla käsittelyn eri vaiheille tavoitteellisia määräaikoja. Hyvä, että asian käsittelyn samatahtisuutta seurataan.

Kuuleminen eri hakemuksista tapahtuu jatkossa samalla kertaa. Osallistumismahdollisuudet säilyvät ennallaan.
Lupapäätökset ovat jatkossakin erillisiä, mutta ne annetaan samaan aikaan.

Muutoksenhaku tapahtuu päätös kerrallaan ja se voi vähentyä, kun hankkeen kokonaisuutta on mietitty eri näkökulmista jo lupakäsittelyssä.

Lausuntokierrokselle lähteneet uudistukset on tarkoitus saada valmiiksi tänä vuonna.

Lausuntokierroksella pyydetään myös lausuntoja säädösmuutoksista, joilla ympäristövaikutusten arviointi- (YVA) ja lupamenettelyjä sovitetaan yhteen.

Kirjoittaja on kansanedustaja (kesk.) ja ympäristövaliokunnan jäsen.

Viikon kysymys

Uskallatko käydä yleisötapahtumissa?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä