0

Kurkistus kunnallispolitiikkaan

Puolueet etsivät parhaillaan listoilleen ehdokkaita. Harvennetuille valtuustopaikoille on varsinkin pienempien puolueiden edustajien vaikeampi päästä.
Kunnallispolitiikka keskittyy kuntien johtamiseen ja kehittämiseen. Kyse on siitä, miten ja mihin suuntaan Luumäkeä, kylähyvästä, johdetaan. Varavaltuustopaikalta saamieni kokemusten siivittämänä tuon esiin muutamia ajatuksia.

Tällä hetkellä maailman ja valtakunnan politiikkaa vaivaa aggressiivisiakin piirteitä saanut nokkakoppasillaolo. Valitettavasti myös kunnallispolitiikassa on nähty heijasteita tästä.
Keskinäisen arvostuksen kulttuuri vie eteenpäin. Että kuullaan päätettäviin asioihin liittyen eri osapuolia ja asiantuntijoita. Vaikeaa on muodostaa asioista käsitystä, jos ei niistä juurikaan ymmärrä.
Tiedonkulku on yksi avainasioista — se, että saadaan ajoissa kuulla valmisteilla olevista asioista. Sitäkin olisi ennen päätöksiä syytä laajalti pohtia, mitä mikin ratkaisuvaihtoehto tullessaan tuo.
Myös toimeenpanovaihe on oleellinen. Muutenhan sopimus tai päätös on viraton. Lähinnä aloitteiden kyseessä ollessa olen jäänyt pohtimaan kuinkahan on etenemisen kanssa. Yhteistyön viranhaltijoiden kanssa tulisi olla saumatonta.
Seurantaa ei pidä unohtaa –kuinka sovittu asia toimii käytännössä.

Valtuustokäsittelyssä asiat ovat pitkälti taputeltuja. Monet asiat ovat lakeihin ja säädöksiin perustuvia, käsittely on lähinnä muodollista. Laajemmissa asioissa vaikuttamisen paikka on pääsääntöisesti hallitus- tai lautakuntavaiheissa. Aktiivinen saa olla, mikäli haluaa vaikuttaa.
Kunnallispolitiikkaan liittyvä kehitystehtävä on jäänyt pohdituttamaan. Esimerkiksi kaikkien tiedostama Luumäkeä koskeva ongelma on väestökato — kuinka saada muuttotappio nousemaan voitoksi? Miten tuoda esille kuntamme vahvuuksia ja kenties hioa heikkouksia? Mikä on se yhteinen foorumi jossa asioista keskustella? Valtuuston kokoukset eivät sellaista mahdollisuutta tarjoa. Luumäen Lehti on tärkeä foorumi informoida kuntalaisia — toivottavasti sitä jatkossa käytetään yhä ahkerammin.
Luumäen Lehden pääkirjoituksessa heräteltiin kuntavaaleihin liittyen: ”Demokratian kannalta kunnon vaali ja monilukuinen ehdokasjoukko on aina etu”. Kirjoituksessa myös todettiin kuntavaaleilla olevan painoarvoa.
Riippumatta siitä käytetäänkö äänioikeutta ahkerasti vai laiskasti, valitut ovat päättämässä kuntalaisten asioista.

Tuija Reinilä

Viikon kysymys

Aloititko jo terassikauden?

Näytä tulokset

Loading ... Loading ...
Kommentoi kyselyä